‘Obaveštenja’

SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE VISAN DOO I ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 21.10.2020. DO 4.11.2020. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: Gradska domaćinstva stambeni objekti...

Odluka o dodeli nagrada, povelje i plaketa Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4, 9. i 14. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19 i 13/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 12. oktobra 2020. godine, doneo...

Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period novembar – decembar 2020. godine

 Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca  Prijavni obrazac...

Odluka o dodeli nagrada, povelje i plaketa Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4, 9. i 14. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19 i 13/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 12. oktobra 2020. godine, doneo...

Akta sa treće sednice Skupštine grada Požarevca od 9. oktobra 2020. godine

 R E Š E Nj E o utvrđivanju cene toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja – grejna sezona 2020/2021  R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac za 2020....

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca

Obaveštavamo vas da će 09.10.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće „EKO SAN PLUS“ d.o.o. iz Beograda, Zemun, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Tretmani će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova, a planirano je da...