‘Obaveštenja’

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju pratećih tehničkih objekata u funkciji glavnih pogonskih objekata Termoelektrane „Kostolac A“ na k.p.br. 436/1 K.O. Kostolac – grad, u gradskoj opštini Kostolac.

...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

R e p u b l i k a S r b i j a GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK Broj: 07-320-106/2020 Datum:10.07.2020.god POŽAREVAC JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ...

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

R e p u b l i k a S r b i j a GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK Broj:07-320-107/2020 Datum:10.07.2020. god POŽAREVAC JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD SEPTEMBAR – OKTOBAR 2020. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji grada Požarevca i Kostolca

Obaveštavamo Vas da će se 22.07.2020. ukoliko se steknu povoljni vremenski uslovi izvršiti tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Požarevca i Kostolca. Tretman će se vršiti u periodu od 19 do 22 časa. Mole se pčelari da...