‘konkurs’

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног...

Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године, Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједницаCompetition for the financing of programs / projects of churches and religious communities

 На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2006), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-107/2014-9 од 9.6.2014. године и Закључка...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца бр. 01-06-58/8 од 10. 05. 2011. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06 -83/2014-6 од 28. 04. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у културиThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години број: 06-40-535/2014 датум: 11.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ...

Конкурс за доделу стипендија студентимаThe competition for scholarships to students

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Конкурс за доделу стипендија студентимаCompetition for scholarships to students

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of cultural projects

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и...