‘konkurs’

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koj su od javnog interesa za grad PožarevacCompetition for financing or co-financing programs / projects of associations which are of public interest in Pozarevac

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Sl.glasnik RS'', br. 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca,...

Konačna lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada PožarevcaThe final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za 2014/2015. godinu broj: 06-612-395/2014-1 datum: 23.01.2015. godine P o ž a r e v a c    Konačna lista za dodelu...

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „TOPLIFIKACIJA“ The public tender for the appointment of directors of a public company “Toplifikacija”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-211/16a Datum: 24.12.2014.godine 12000 Požarevac, Drinska 2   Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i...

Konkurs – javna nabavka: Projekat zatvorenog bazenaCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

JP ’’DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA’’ Lole Ribara 2,12000 Požarevac KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN PREDMET JAVNE NABAVKE: nabavka usluga Projekat zatvorenog bazena-Izrada idejnog rešenja za izradu Glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima, Požarevac BROJ JAVNE...

Javni konkurs o ostvarivanju prava na podsticaje za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa na teritoriji grada Požarevca Public competition on exercising the right to incentives for the establishment and strengthening of producer groups in the territory of Pozarevac

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13)  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08,...

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniPublic call for proof of preferential lease of agricultural land owned by the state

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2015 GODINU Radi postupka izrade Godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu, a u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu...