‘konkurs’

Javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

Na osnovu člana 61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“br 62/06, 65/08-dr zakon i 41/09), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini objavljuje: JAVNI POZIV za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog...

Javni konkurs o raspisivanju konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014.godinu broj 01-06-106/1 od 13.06.2014.godine, Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor...

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednicaCompetition for the financing of programs / projects of churches and religious communities

 Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“, br. 36/2006), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca br. 01-06-107/2014-9 od 9.6.2014. godine i Zaključka...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca br. 01-06-58/8 od 10. 05. 2011. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br: 01-06 -83/2014-6 od 28. 04. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

RЕPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽARЕVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini broj: 06-40-535/2014 datum: 11.04.2014. godine P o ž a r e v a c PRЕDLOG...

Konkurs za dodelu stipendija studentimaThe competition for scholarships to students

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...

Konkurs za dodelu stipendija studentimaCompetition for scholarships to students

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of cultural projects

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 7/12 i 1/13) i...