‘kulturno umetnicka drustva’

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-151/15-21  од 16. јула 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштаваReport on the opening of cultural and artistic societies

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2014. години Број: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. године  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштаваREPUBLIC OF SERBIA CITY OF POZAREVAC Commission for the allocation of funds cultural clubs ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2014. годиниThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-12/2014-10  од  24. 01. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У...

Измене извештаја комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013.годиниAmendments to the Commission on the distribution of funds cultural, artistic societies in 2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Број: 01-06-4/2013-14а 28.02.2013. године ИЗМЕНЕ ИЗВЕШТАЈА Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Дана 29.03.2013. године Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години у саставу: др...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града ПожаревцаReports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Број: 01-06-4/2013-14а 28.02.2013. године И З В Е Ш Т А Ј О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. годиниThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2013. The

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-14 од 25. 01. 2013. године, Градско веће града Пожаревца, расписује КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ I Право учешћа...