‘kulturno umetnicka drustva’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-151/15-21  od 16. jula 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u...

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaReport on the opening of cultural and artistic societies

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2014. godini Broj: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. godine  Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaREPUBLIC OF SERBIA CITY OF POZAREVAC Commission for the allocation of funds cultural clubs ...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2014. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-12/2014-10  od  24. 01. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U...

Izmene izveštaja komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013.godiniAmendments to the Commission on the distribution of funds cultural, artistic societies in 2013

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Broj: 01-06-4/2013-14a 28.02.2013. godine IZMENE IZVEŠTAJA Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Dana 29.03.2013. godine Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini u sastavu: dr...

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava iz budžeta grada PožarevcaReports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Broj: 01-06-4/2013-14a 28.02.2013. godine I Z V E Š T A J O OTVARANjU PRIJAVA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI SA PREDLOGOM ZA FINASIRANjE AKTIVNOSTI...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2013. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2013. The

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-14 od 25. 01. 2013. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI I Pravo učešća...