‘Zaštita životne sredine’

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu Požarevca i okoline udaljenosti do 25 km U periodu od 03. do 05. aprila 2018. god. u vazduhu su detektovane srednje koncentracije polena ambrozije, kao i niske koncentracije polena pelina, štireva, trava i koprive. PROGNOZA ZA PERIOD...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi na teritoriji grada Požarevca  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - februar 2018. godine.  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - maj 2017. godine.  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - MAJ 2014 ...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže srednjeg pritiska do 16 bara oznake GM08-05/1,2,3 sa mernoregulacionim stanicama na teritoriji grada Požarevca

  Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže (5.4MB)...

Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu

2017. Požarevac  Požarevac: januar - maj 2017 2016. Požarevac  Požarevac: Jul 2014. - Maj 2016.  Kostolac: Jul 2014. - Decembar 2015. 2014 . Požarevac:  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - jun 2014.  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - april...

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2016. godina  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - avgust 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jul 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jun  2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - april 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - mart 2016  Izmerene vrednosti...

Izveštaj o zagađenosti zemljišta

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca se sprovodi na osnovu Ugovora (Broj: 404-599/09-03, odnosno II-3 broj: 5495/5 od 30. oktobra 2009. godine), zaključenog između Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Zakonske osnove uspostavljenog Programa ispitivanja...

Glavna knjiga

Glavna knjiga (preuzmi) List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinu

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...

Upravljanje otpadom

 Zahtev za dozvolu  Obrazac za dozvolu  Obrazac za potvrdu Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada ...