‘Konkursi’

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2012. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-19/2012 od 14.02.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...

Konkurs za dodelu stipendija

Fond za dodelu stipendija i nagrada na područiju grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca, za period od jedne godine i to od 1.10.2011. Godine ne 30.9.2012. godine.   Dokument možete preuzeti OVDE...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2011. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu ("Službeni glasnik RS", broj 72/2009) i Odluke o budžetu grada Požarevca za 2011. godinu ("Službeni glasnik grada Požarevca", br 12/10 i 1 / 11.), Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S ZA RASPODELU...

Konkurs za Finansiranje programa projekata nevladinih organizacija i udruženja u 2011. godini

KONKURS Za finansiranje programa projekta nevladinih organizacija i udruženja u 2011. GODINI I Pravo učešća na Konkurs Imaju Nevladine organizacije i udruženja, koje su u Požarevcu registrovane najmanje jednu godinu sam čija se delatnosti odvija na području grada Požarevca, za sufinansiranje njihovih programa, u...

Obaveštenje

Obaveštenje o dodeli sredstava za realizaciju programa mera za dugoročno Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje preko banaka, a u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. Obaveštenje o dodeli sredstava za realizaciju programa mera za dugoročno Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje možete preuzeti ovde...