‘Конкурси’

Додела бесповратних средстава путем субвенција за унапређење сточарске производњеThe allocation of grants through subsidies for the improvement of livestock production

На основу члана 9. став 3. тачка 8. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009), и члана 9а. Измене и допуне Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/2010), члана 1. и члана 2....

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of culture

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца, Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени...

Конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружењаCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

На основу Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-37/12-14 од 22.03.2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12), Градско веће града Пожаревца расписује КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У...

Субвенционисањe камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње Subsidizing interest rates for short-term loans for agricultural production

 Манифестације  Обавештења  Галерија слика  Контакт   Трећи сабор пољопривредника Позива вас Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца, у заједничкој сарадњи са семенском кућом кукуруза Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. представништво за Србију, дана 25. децембра 2012. године у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, са...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. годиниThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

The contest for scholarshipsКонкурс за доделу стипендија

Fund for scholarships and awards in the territory of Pozarevac, announces competition for scholarships to students residing in the city of Pozarevac, for a period of one year from 10.01.2011. until 09.30.2012. year. The document can be downloaded HEREФонд за доделу стипендија и награда...