‘Градска управа’

Комунална милиција

Начелник комуналне милиције: Никола Урошевић Телефон: 012/ 510-899, 064/89-75-829 Емаил: nurosevic@pozarevac.rs Радно време: радни дан: 07,30 - 22,00 субота: 07,00 - 12,00 ноћни рад: петак - субота, субота - недеља: 00,00 - 4,00   Комунална...

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  ...

Одељење за буџет и финансије

Руководилац одељења: Ивана Лазић Тел: 012/539-631 Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на: припрему и извршење буџета, финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода, буџетско рачуноводство, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом...

Одељење локалне пореске администрације

Руководилац одељења: Бошко Спасовић e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs Тел: 012/539-760 Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: послове локалне пореске администрације, утврђивања изворних прихода Града, послове вођења књиговодства изворних прихода Града, послове канцеларијске и теренске контроле и наплате изворних прихода Града, ...

Одељење за имовинско-правне послове

Руководилац одељења : Драгана Живановић Тел: 012/539-638  Канцеларија бр. 135 Одељење за имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: поступак конверзије земљишта; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; експропријацију; закључење споразума о накнади за експроприсану непокретност, увођења у посед...

Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Руководилац одељења: Милош Ранђеловић Телефон: 012/539-631 Одељење за комуналне делатности и енергетику обавља послове који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за пружање услуга у области комуналних делатности; стручне и техничко-технолошке послове у вези са управљањем комуналним отпадом; праћење и...