‘Обавештења’

Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта ПО2+ПО1+ПР+ПС, на к.п.бр. 1537/7 и 1943 КО Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Чеде Васовића бр. 25 и 27

...

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко/архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде, спратности П+2, на катастарској парцели бр. 749/2 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у Ул. Немањиној бр. 53

...

Обавештење – Измена и допуна ценовника – Паркинг сервис

...

Обавештење – тридесет трећа седница Скупштине града Пожаревца

...

Консултације у вези Програма подстицаја привреди

Обавештавамо заинтересоване привреднике града Пожаревца да ће се консултације у вези Програма подстицаја привреди по Јавном позиву за доделу средстава државне помоћи из буџета града Пожаревца за 2024. годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Пожаревца за период од 2024. до 2026....

Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу самоуслужне ауто-перионице за путничка возила, спратности П+0, на грађевинској парцели која се формира од к.п. бр, 7834/100 и дела к.п. бр. 7834/104 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Улица Ђуре Ђаковића бр. 1

...

Гласање ван бирачког места

Обавештавају се бирачи, који услед тешке болести, старости или инвалидитета, нису у могућности да гласају на бирачком месту на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, који су расписани за 2. јун 2024. године, да своје бирачко право могу остварити гласањем ван бирачког места. ...

Затворен за саобраћај центар града

Дана 31.05.2024. године на кружном току у одржаће се матурантска журка под покровитељством Града Пожаревца. Из тог разлога, биће затворене за саобраћај следеће улице: Табачка чаршија Лењинова Од 18 часова у четвртак, 30. маја 2024. године до 6 сати ујутру у...