‘Обавештења’

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта локације к.п.бр. 7766/94 КО Пожаревац, ул. 27. априла у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Обавештење – прскање комараца

Град Пожаревац обавештава грађане и пчеларе да ће дана 18.05.2017. године Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и  дератизацију „ЕКО-САН“ третирати комараце на следећим локалитетима: горњи ток реке Мораве , старо корито реке Млаве,  „Храстовача“ Кличевац, Стари Костолац-канали локалне регулације и пепелиште, „Шугавица“ Костолац, Канали локалне регулације...

Осма седница Скупштине Града Пожаревца

На основу члана 32. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16  - пречишћен текст) и члана 34. став 4. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08)   С  А  З  И  В  А  М осму седницу Скупштине...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања ул. Делиградска бр. 2,

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Обавештење о радном времену Градске управе

Градска управа Града Пожаревца радиће у петак 12. маја 2017. године скраћено, до 14 часова, због радова на реконструкцији електро мреже у згради Начелства....

Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

 Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома...

Рок за уплату другог квартала пореза 15. мај

Обавештавају се грађани да је последњи рок за уплату другог квартала пореза 15. мај. Моле се обвезници да на време измире своје обавезе како би избегли обрачунавање камате. Локална пореска администрација ће изаћи у сусрет обвезницима који нису у могућности да своје обавезе...

Обавештење – Водовод

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СРЕДУ 10.05.2017. Због квара на мрежи, у периоду од: 13:00 до 16:00 часова, без воде ће бити потрошачи у следећим улицама: Немањина, Нушићева. Хвала на разумевању....

Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

У Новом Саду се у периоду од 13. до 19. маја одржава Међународни пољопривредни сајам. Град Пожаревац је и ове године обезбедио карте за пут и улазнице на сајам за 500 пољопривредника за дан 18. мај. Сајам ће посетити и ученици Пољопривредне школе са...