‘Обавештења’

Извештај са одржане јавне расправе

Јавна расправа је сазвана од стране Градског већа Града Пожаревца, актом бр. 09-06-60/2019-4 од 18.04.2019. године, а на иницијативу Одељења за  локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине , бр. 014-30-18/2019 од 15.04.2019. године и иста је одржана у периоду од 21.04.2019. године до...

КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2019. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА   Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА ...

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера „Ekolux Recycling“ d.o.o. у Пожаревцу, улица Ђуре Ђаковића бб

Градска управа Града Пожаревца на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера „Ekolux Recycling“...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.  Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 09, 14. и 15.05.2019. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) –...

Наплата паркинга за време празника

Обавештавамо јавност да се за време Ускршњих и Првомајских празника услуга паркирања неће наплаћивати на општим и посебним паркиралиштима 27, 28, и 29. априла као и 1. и 2. маја. 26. априла посебна паркиралишта „Пијаца“, „Начелство“ и „Дом омладине“ радиће од 6 до 22...