‘Обавештења’

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ДА ЋЕ ЗАВОД ЗА ДДД „ВИСАН“ ИЗ БЕОГРАДА – ЗЕМУН ПОЧЕВ ОД 08.04.2019. ДО 25.04.2019. ГОДИНЕ СПРОВОДИТИ СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ (МЕРЕ СУЗБИЈАЊА ШТЕТНИХ ГЛОДАРА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА. СИСТЕМАТСКОМ ДЕРАТИЗАЦИЈОМ БИЋЕ ОБУХВАЋЕНО СЛЕДЕЋЕ: Градска домаћинства стамбени објекти и индивидуални,...

Двадесет шеста седница Скупштине Града Пожаревца

...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унаређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2019. години

Предлог листе Решења о одбијању / одбацивању...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије Милена Павловић Barilli“ на катастарској парцели број 993/1 К.О. Пожаревац

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...