‘Обавештења’

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ „Ђердап 1“, ТЕ „Дрмно“, производни рударски системи у Бору и Мајданпеку

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19...

Подела пензионерских картица

Обавештавају се пензионери са територије Града Пожаревца да је у просторијама зграде РФ ПИО Филијале у Пожаревцу улица Трг Радомира Вујовића број 1, од 11.09.2023. године почела подела пензионерских картица.   Шалтери Филијале Пожаревац радиће сваког радног дана од 08-18 часова. ...

Радови на реконструкцији Карађорђеве улице у Костолцу

Обавештавамо грађане да ће се од понедељка 11. септембра па до 30. септембра вршити радови на реконструкцији Карађорђеве улице у Костолцу. Апелујемо на грађане да користе алтернативне правце и да се крећу према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији. Реконструкција улице ће се вршити код...

Обавештење – цене топлотне енергије

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА   О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА             Награда Града Пожаревца...

ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за јавни увид у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“

Република Србија ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове Број: 04-350-431/2017 Датум: 05.09.2023. године П о ж а р е в а ц ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за јавни увид у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај...