‘Обавештења’

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП БР 1802 КО Пожаревац у улици Скопљанска бр. 10

Документација (51.5MB)...

Дан ослобођења Града Пожаревца у Првом и Другом светском рату

Позивница - 15. Октобар...

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц

 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц  ...

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ и „Паркинг сервис“ Пожаревац

 Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација'' Пожаревац...

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2017. години

 Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава  Образац - Пријава  Изјава...

Сазив за једанаесту седницу Скупштине Града Пожаревца

...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-39/2017-2 18.09.2017. године П о ж а р е в а ц        На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник...

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2017. годину

...