‘Obaveštenja’

PREDLOG RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI PLAĆENOG STAŽIRANjA (STICANjA STRUČNE PRAKSE UZ PLAĆENU NAKNADU)

 Predlog rang liste  Rešenje o odbijanju - Radojka Morina  Rešenje o odbijanju - Ivana Duljaj...

PREDLOG RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI PLAĆENOG MENTORSTVA ZA ODABRANE KANDIDATE U PROCESU STAŽIRANjA

Predlog liste 1. Rešenje o odbijanju 2. Rešenje o odbijanju 3. Rešenje o odbijanju 4. Rešenje o odbijanju 5. Rešenje o odbijanju 6. Rešenje o odbijanju  ...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2020. godini

 1. Predlog liste  2. Rešenje o odbacivanju  3. Rešenje o odbijanju  ...

Akta sa 34. sednice Skupštine od 26.5.2020. godine

Odluka o davanju saglasnosti na predlog Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji Grada Požarevca Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad...

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Obaveštavamo Vas da će 27.05.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO SAN PLUS d.o.o.iz Beograda, Zemun, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Tretmani će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova, a planirano je da traju...

Poziv za trideset četvrtu sednicu Skupštine Grada Požarevca

...