‘Обавештења’

Обустава саобраћаја у циљу одржавања турнира у баскету 3 на 3

Дана 24.06.2018. године, у циљу одржавања турнира у баскету 3х3, извршиће се обустава саобраћаја у улицама Табачка чаршија, Трг ослобођења, Дринска (до улице 15. октобра) и Лењинова, у периоду од 06:00 до 18 часова....

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за градски парк и пасаж „Парма“ на к.п.бр. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“,...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за просторну целину “Чикош“ са идејним решењем реконструкције “Чикоша“ на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'',...

Улаз у зграду начелства

Због радова, на улазним вратима на згради Начелства, од понедељка 18. јуна, за улазак у зграду ће се користити улаз код библиотеке Илије М. Петровић....

Одлука о утврђивању локација за продају лубеница и диња у граду Пожаревцу и Костолцу

...

Одлука о утврђивању локација за продају лубеница и диња у граду Пожаревцу и Костолцу

Одлука о утврђивању локација за продају лубеница и диња у граду Пожаревцу и Костолцу  Lokacije za prodaju lubenica i dinja...

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из области спорта у 2018. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-85/2018-46 од 7. јуна 2018. године, Комисија...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-85/2018-27 од 7. јуна 2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Сузбијање комараца због неповољних временских услова померено за уторак 12.06.2018. године

Град Пожаревац обавештава грађане и пчеларе да се сузбијање комараца због неповољних метеоролошких услова помера за уторак, 12.06.2018. године од 19 часова....