‘Обавештења’

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испрaвка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,...

Сузбијање комараца на територији града Пожаревца

Обавештавамо Вас да ће 30.08.2023. у периоду од 18 до 23 часова, уколико се створе повољни метеоролошки услови, бити изведено сузбијање комараца на територији града Пожаревца. Третман ће се извести уређајима из ваздуха и са земље. Уређајима из ваздуха користиће се препарат на...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 15. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, бр. 65/23 и 69/23) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-101/2023-6 од 24. августа 2023. године, ...

Попис пољопривреде 2023

Процедура за избор пописивача Саопштење за јавност   https://www.youtube.com/watch?v=ks0evZh4RfA Сајт: popispoljoprivrede.stat.gov.rs...

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године.

Расписује се Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања. За више информација можете се информисати...

Саопштење – Центар за социјални рад

Обавештавају се грађани Града Пожаревца, корисници услуга Центра за социјални рад Пожаревац, да због пресељења у нове просторије у ул. Моше Пијаде бр. 2Б, седиште установе у ул. Моше Пијаде бр. 27, неће обављати пријем корисника у периоду четвртак 10.08 до уторка 15.08.2023 године. ...