‘Обавештења’

Јавни конкурс за попуњавање радног места заменик начелника Градске управе службеника на положају II група у Градског управи Града Пожаревца

 Јавни конкурс Изјава...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017. – 2020. године

...

Листа корисника средстава о остваривању права на подстицаје за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години

...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља Града Пожаревца поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА            ...

Регистрација стамбених заједница

Дана 12.06.2017.године, почела је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији Града Пожаревца, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду. Ступањем...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом града Пожаревца 2015-2020 у 2017 години

...

Допуна и исправка јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Пожаревца за 2018. годину

...

Обавештење – ЈКП „Паркинг сервис“

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац обавештава јавност да се 01.09.2017. паркинг неће наплаћивати на отвореним паркиралиштима целог дана, а на затвореним од 16 часова. Треба нагласити да ће затворена паркиралишта код Дома омладине и код Поште бити затворена 01.09.2017. године, јер су предвиђена за званице 54....