Почетак » Обједињена процедура
 

Документација

Контакт:

Бригита Лепчин,

телефон: 012/ 539-793

Александра Нејковић,

телефон: 012/ 539-748

Зорица Гњатић,

телефон: 012/ 539-764

 

Приступ систему ЦЕОП (Централна Електронска Обједињена Процедура)

Скраћени водич за издавање грађевинских дозвола

 Водич кроз дозволе за изградњу

 Записник о инспекцијском надзору

Приступ систему за претрагу података о издатим електронским грађевинским дозволама (ЦЕОП)

 Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.07.2017 – 01.07.2017

 Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.07.2017 – 30.12.2017

 Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.01.2018 – 10.04.2018

 Извештај – списак планова у припреми

Обрасци:

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

Potvrdjivanje_urbanistickog_projekta_Obrazac_zahteva

Potvrdjivanje_projekta_parcelacije-preparcelacije_Obrazac_zahtevа

Локацијски услови:

Download Локацијски услови

Download Локацијски услови – Јун 2015

Download Локацијски услови – Јул 2015

Download Локацијски услови – Август 2015

Download Локацијски услови – Септембар 2015

Download Локацијски услови – Октобар 2015

Download Локацијски услови – Новембар 2015

Download Локацијски услови – Децембар 2015

Ценовници:

 Србијагас

 Ценовник урбанизам

 Електроморава

Download Водовод и канализација

Download Топлификација

Download Телеком Србија

Подели са другима: Facebook Twitter