Почетак » Обједињена процедура
 

Документација

Контакт:

Бригита Лепчин,

телефон: 012/ 539-793

  Александра Нејковић,

  телефон: 012/ 539-748, 066 / 8057386

   Зорица Гњатић,

   телефон: 012/ 539-764

     

    Приступ систему ЦЕОП (Централна Електронска Обједињена Процедура)

    Скраћени водич за издавање грађевинских дозвола

     Водич кроз дозволе за изградњу

     Записник о инспекцијском надзору

    Приступ систему за претрагу података о издатим електронским грађевинским дозволама (ЦЕОП)

     Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.07.2017 – 01.07.2017

     Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.07.2017 – 30.12.2017

     Поднети захтеви по врстама и начину решавања 01.01.2018 – 10.04.2018

     Извештај – списак планова у припреми

    Обрасци:

    Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

    Potvrdjivanje_urbanistickog_projekta_Obrazac_zahteva

    Potvrdjivanje_projekta_parcelacije-preparcelacije_Obrazac_zahtevа

    Локацијски услови:

    Download Локацијски услови

    Download Локацијски услови – Јун 2015

    Download Локацијски услови – Јул 2015

    Download Локацијски услови – Август 2015

    Download Локацијски услови – Септембар 2015

    Download Локацијски услови – Октобар 2015

    Download Локацијски услови – Новембар 2015

    Download Локацијски услови – Децембар 2015

    Ценовници:

     Србијагас

     Ценовник урбанизам

     Електроморава

    Download Водовод и канализација

    Download Топлификација

    Download Телеком Србија

    Related Images:

    Подели са другима: Facebook Twitter