‘sednica’

Imenovani novi rukovodiociNew executives appointed

Skupština grada Požarevca izabrala je nove rukovodioce u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, Centru za kulturu i Apotekarskoj ustanovi. Usvojene su više cene usluga pojedinih komunalnih preduzeća. Za vršioca dužnosti „Vodovoda i kanalizacije“ izabran je Saša Valjarević, Centra za kulturu Dragi Ivić i Nebojša...

Sednica Skupštine grada Požarevca – Novi rukovodioci javnih preduzećaSession of the Assembly of Pozarevac – New executives of public companies

Skupština grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, razrešila je neka od pitanja i dilema već duže prisutnih u javnosti o ličnostima koje će u predstojećem periodu biti rukovodioci javnih preduzeća i ustanova. Obrazloženja je dao gradonačelnik Miomir Ilić. Umesto dr Zvonimira Blagojevića,...

Četvrta sednica Skupštine grada Požarevca o rebalansu budžetaFourth Session of the Assembly of the supplemental budget Pozarevac

Prihodi veći za 55 miliona Odbornici Skupštine grada Požarevca su na četvrtoj redovnoj sednici usvojili drugi ovogodišnji rebalans budžeta. Za rebalans je glasala većina od 66 prisutnih odbornika a za drugu ovogodišnju izmenu glavnog finansijskog dokumenta nije glasala odbornička grupa „Pokrenimo Požarevac“. U odnosu na...

Predlog za produženje radnog vremena trgovinskih radnjiThe proposal to extend the opening hours of trading actions

Dana 24. avgusta 2012. godine održan je sastanak Organizacionog odbora za organizaciju 49 Ljubičevskih igara na kome je razmatran predlog za produženje radnog vremena trgovinskih radnji u vremenu održavanja Ljubičevskih konjičkih igara, te se predlaže Gradskom veću grada Požarevca da na osnovu člana 19. Odluke...

Budžet u centru pažnje – Sednica Gradskog veća Požarevca Budget in the center of attention – Session of City Council

Povodom 4. redovne sednice Gradskog veća Požarevca, javnosti su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, koja je govorila o prvoj tački dnevnog reda. Naime, članovi gradskog veća dali su saglasnost na Uputstvo sa smernicama za pripremu budžeta Grada Požarevca za...

Održana treća sednica Gradskog većaThird Session of the City Council

U Požarevcu je održana treća sednica Gradskog veća na kojoj je prihvaćena većina izveštaja, informacija, predloga odluka i rešenja značajnih za svakodnevni život građana. Po završetku sednice, održan je sastanak Organizacionog odbora 49. Ljubičevskih konjičkih igara. O najvažnijim temama na Veću i zaključcima Organizacionog odbora...