Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
Корисничко име
Лозинка:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 1.2.52/2017)
Градска управа града Пожаревца
22.мај.2017 до 10ч
Print and PDF
(ЈН бр. 14/2017)
Градска управа града Пожаревца
08.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 13/2017)
Градска управа града Пожаревца
05.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 7/2017)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2017)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2017)
Скупштина града Пожаревца
03.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
(ЈН бр. 12/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.мај.2017 до 12ч
Print and PDF
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 10/2017)
Градска управа града Пожаревца
24.апр.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 11/2017)
Градска управа града Пожаревца
24.апр.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 1/2017)
Скупштина града Пожаревца
20.апр.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.81/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.апр.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.14 ./2017)
Градска управа града Пожаревца
20.апр.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.83/2017)
Градска управа града Пожаревца
18.апр.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.80/2017)
Градска управа града Пожаревца
10.апр.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.1.16/2017)
Градска управа града Пожаревца
10.апр.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF