Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 20/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
24.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 22/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
23.apr.2020 do 11č
Print and PDF
(JN br. JN OP 18/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
23.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 15/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
22.apr.2020 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 24/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
22.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 23/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
22.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 13/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
21.apr.2020 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 27/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
21.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. 12/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.apr.2020 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 19/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 17/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
15.apr.2020 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP 7/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
15.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 16/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
14.apr.2020 do 12č
Print and PDF
(JN br. JN OP-OS 14/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
14.apr.2020 do 10č
Print and PDF
(JN br. JN OP 21/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
13.apr.2020 do 12č
Print and PDF
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN MV 19/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
23.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 4/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
19.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 6/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
17.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 2/2020)
Gradonačelnik grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 3/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 9/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 11/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
16.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 18/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
13.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 8/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
12.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 5/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JNMV 12/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
10.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 17/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
09.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 13/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
05.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 15/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF