‘Конкурси’

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својиниPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Пожаревца“ број 9/2009) Градоначелник града Пожаревца је...

Ранг листа за доделу стипендија студентимаRank list for scholarships to students

 Ранг листа за доделу стипендија студентима  Ранг листа за доделу стипендија студентима    Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова  Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова Rank list for scholarships to students  Rank...

Конкурс – јавна набавка: Пројекат затвореног базенаCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

ЈП ’’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА’’ Лоле Рибара 2,12000 Пожаревац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка услуга Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са пратећим садржајима, Пожаревац БРОЈ ЈАВНЕ...

Јавни позив за решавање стамбених потреба доделом 30 монтажних кућа избеглицама Public call for addressing the housing needs allocation of 30 prefabricated houses for refugees

На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће, члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени...

Јавни конкурс о условима и начину субвенционисања камате краткорочних пољопривредних кредитаPublic tender on the conditions and manner of subsidizing interest rates of short-term agricultural loans

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13),  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08,...

Јавни конкурс о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца Public competition on exercising the right to incentives for the establishment and strengthening of producer groups in the territory of Pozarevac

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13)  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08,...