‘Конкурси’

Јавни позив за финансирање посебних програма о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  "Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на...

Конкурс за доделу стипендија студентима

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини

На основу члана 64. стави 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 64/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођене поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Града Пожаревца“ број...

Конкурс: додела средстава за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом

Отворен Конкурс за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом у области социјалне заштите, запошљавања и образовања на територији Града Пожаревца 09. децембар 2013. Удружење Форум младих са инвалидитетом уз подршку Града Пожаревца, у оквиру пројекта “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“,...

Додела субвенција за пољопривредне произвођаче

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ Градоначелник града Пожаревца на основу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину број 01-06-146/3 од 25.09.2013. године, расписује јавни конкурс за следеће намене: ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом 15. октобра

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Награда града...