‘Obaveštenja’

Saopštenje o otpisu kamate

Lokalna poreska administracija u Požarevcu pozvala je obveznike da izmire tekuće obaveze za lokalne javne prihode do kraja januara ove godine. Ukoliko izmire obaveze u predviđenjom roku, obveznici stiču pravno na uslovni otpis kamata. Pod lokalne javne prihode potpadaju porez na imovinu, građevinsko zemljište...

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani da Gradska uprava Grada Požarevca neće raditi dana 14. januara 2013. godine, na dan proslave Srpske nove godine, a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije br: 123-9694/12 od 29.decembra 2012.godine. Načelnik Gradske uprave Goran Milenković...

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o.

Republika Srbija GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za privredu i finansije Drinska br.2 12000 Požarevac Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o. Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, na osnovu člana...

Obaveštenje – Popis poljoprivrede

Popis poljoprivrede na teritoriji grada Požarevca produžen je do 31. decembra 2012. godine. Pozivaju se domaćinstva koja se bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije obišao popisivač da se prijave Popisnoj komisiji radi popisivanja svojih domaćinstava. Građani su dužni da se prijave u radno...

Ledena kiša na širem području

Meteorolozi za naredne dane predviđaju mogućnost pojave ledene kiše koja zahteva posebnu opreznost svih građana i nadležnih službi Uticaj: Problemi u lokalnom saobraćaju (moguća blokada puteva), problemi u snabdevanju električnom energijom - moguće štete na prenosnim sistemima električne energije, povrede pešaka, oštećenja...

Obaveštenje – Gradski štab za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije održao je sastanak povodom naređenja Republičkog štaba vezanih za kontrolu stanja i analizu spremnosi na reagovanje tokom narednog perioda. Situacija sa čišćenjem putnih pravaca svih prioriteta kao ulica u gradovima Požarevcu i Kostolcu je zadovoljavajuća pošto je obezbeđena prohodnost na svim saobraćajnicama i...