‘Popis poljoprivrede’

Obaveštenje uz preliminarnu listu kandidata za pretest za obuku za popisivačeNotice the preliminary list of candidates for the pretest training for enumerators

ZA GRAD POŽARЕVAC I GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte na preliminarnoj listi kandidata za pretest za obuku za popisivače, po naseljima, dužni su da popisnoj komisiji, od 20. do 24. avgusta, predaju sledeća dokumenta: kopiju lične karte...

Rang lista kandidata za popisivače za pretestRang lista kandidata za popisivače za pretest

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima  Za opštinu: 70947 - Požarevac  Za opštinu: 71340 - Kostolac Za opštinu: 70947 – Požarevac Ukupan broj unetih prijava: 291  Redni broj Ime, ime jednog roditelja, prezime ...

Konačna lista za pretest za obuku za opštinske instruktore

ZA GRAD POŽARЕVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan...

Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore A preliminary list of candidates for the elimination for training for local trainers

ZA GRAD POŽARЕVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan Vujčić ...

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivačeJavni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje  JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJЕ KANDIDATA ZA POPISIVAČЕ Republički zavod za statistiku od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovodi Popis poljoprivrede na teritoriji Republike...

1 Komentara

Dopuna – Spisak kandidata za intervju za obuku za gradske instruktoreAmendment – List of candidates for interview training instructors for the city

Popisna komisija za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa poljoprivrede 2012. godine na teritoriji grada Požarevca (u daljem tekstu: Popisna komisija) na osnovu člana 9. Zakona o popisu poljoprivrede 2012. („Službeni glasnik RS, broj 104/09 i 24/11“) i tačke 1.3. Upustva za organizaciju i izvršenje popisa...

Spisak kandidata za intervju za obuku za gradske instruktoreList of candidates for interview training for district instructors

Popisna komisija za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa poljoprivrede 2012. godine na teritoriji grada Požarevca (u daljem tekstu: Popisna komisija) na osnovu člana 9. Zakona o popisu poljoprivrede 2012. („Službeni glasnik RS, broj 104/09 i 24/11“) i tačke 1.3. Upustva za organizaciju i izvršenje popisa...

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za opštinske instruktorePublic call for candidates for municipal instructors

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJЕ KANDIDATA ZA OPŠTINSKЕ INSTRUKTORЕ Republički zavod za statistiku u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovešće Popis poljoprivrede...