‘Локална самоуправа’

Одељење за заједничке послове

Руководилац одељења: Дејан Зорко Телефон: 012/539-689 Одељење за заједничке послове обавља послове који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија; праћење и контролу примене мера за безбедност и здравље запослених и...

Кабинет градоначелника

Страница је у изради......

Градоначелник

Саша Павловић Дипломирани инжењер електротехнике Саша Павловић, рођен је 01. новембра 1980. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио је у Костолцу, а након тога и Електротехнички факултет у Београду – одсек телекомуникације и информационе технологије – смер системско инжењерство. Од...

Заменик Градоначелника

Славиша Алексић Рођен 05.09.1962. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу. Високу стручну спрему, Дипломирани инжењер технологије, стекао је 1987. године на Београдском универзитету. Од 1987. до 1995. ради на месту Техниког директора ФСХ "Стижанка" Пожаревац. У...

Председник Скупштине града

ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ Рођен је 13. октобра 1978. године у Пожаревцу. Основну школу, као и Гимназију завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2008. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, на департману - Електротехника и рачунарство, смер телекомуникације и стекао звање Дипломирани...

Заменик председника Скупштине града

Наташа Крстић Рођена је 28. маја 1969. у Пожаревцу. По занимању је дипломирани економиста. Од 1993. до 2007. године живела је и радила у Италији, а тренутно је запослена у ПД "ТЕ КО Костолац". У претходном сазиву Скупштине Града Пожаревца...