‘Локална самоуправа’

Housing commissionКомисија за стамбена питања

Именовани су: 10. У Комисију за стамбена питања - за председника Динчић др Јовица из Пожаревца, ул. 27. априла бр. 39, а за заменика председника Миленковић Славиша, Техничка школа „Никола Тесла“ из Костолца; - за чланове: 1. Марковић Драгиша из Драговца; 2. Станковић Жељко из...

Council of municipal affairs, urban planning and environmentСавет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

Именовани су: 5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине - за председника Живановић Дејан из Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24, а за заменика председника Ђорђевић Милорадовић Јасмина из Костолца, ул. 8. марта бр. 40; - за чланове: 1. Степановић Драган...

Council for аgriculture and ruralСавет за пољоприведу и село

Именовани су: 4. У Савет за пољопривреду и село - за председника Филиповић Саша из Пожаревца, ул. Борска бр. 32, а за заменика председника Милошевић Мирољуб из Живице; - за чланове: 1. Динић Драгослав из Брежана; 2. Јовић Дарко из Пољане; 3. Тизманов Бобан...

Council for social servicesСавет за друштвене делатности

Именовани су: 3. У Савет за друштвене делатности - за председника Вујичић Душан из Пожаревца ул. 7. јула бр. 19, а за заменика председника Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе Симића бр. 26; - за чланове: 1. Никић Миленко из Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр....

Council for economy and financeСавет за привреду и финансије

Именовани су: 2. У Савет за привреду и финансије - за председника Пејановић Момир из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21/12, а за заменика председника Миладиновић Златко из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/19; - за чланове: 1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, ул. Данила Киша...

Јавна предузећа и установе

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА: 1. ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 3. ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ 4. ЈП „ЉУБИЧЕВО“ 5. ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Cenovnici Javnih preduzeća objedinjeno Извештаји о раду јавних предузећа пружалаца комуналних услуга Informacija o stepenu usklađenost planiranih i...

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА: 012 / 539 - 631 Милан Дабић, дипл. економиста, руководилац Одељења за буџет и финансије 012 / 539 - 773 Душанка Беговић, дипл. економиста, руководилац Одељења локалне пореске администрације 012 / 539 -...