‘Lokalna samouprava’

Kabinet gradonačelnika

Stranica je u izradi......

Gradonačelnik

Saša Pavlović Diplomirani inženjer elektrotehnike Saša Pavlović, rođen je 01. novembra 1980. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Kostolcu, a nakon toga i Elektrotehnički fakultet u Beogradu – odsek telekomunikacije i informacione tehnologije – smer sistemsko inženjerstvo. Od...

Zamenik Gradonačelnika

Slaviša Aleksić Rođen 05.09.1962. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završio u Požarevcu. Visoku stručnu spremu, Diplomirani inženjer tehnologije, stekao je 1987. godine na Beogradskom univerzitetu. Od 1987. do 1995. radi na mestu Tehnikog direktora FSH "Stižanka" Požarevac. U...

Predsednik Skupštine grada

PREDRAG MIJATOVIĆ Rođen je 13. oktobra 1978. godine u Požarevcu. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju završio je u Požarevcu. Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na departmanu - Elektrotehnika i računarstvo, smer telekomunikacije i stekao zvanje Diplomirani...

Zamenik predsednika Skupštine grada

Nataša Krstić Rođena je 28. maja 1969. u Požarevcu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Od 1993. do 2007. godine živela je i radila u Italiji, a trenutno je zaposlena u PD "TE KO Kostolac". U prethodnom sazivu Skupštine Grada Požarevca...

Sekretar Skupštine grada

Anđelka Otašević Anđelka Otašević, diplomirani pravnik iz Požarevca. Rođena 9. aprila 1977. godine.  Zaposlena u Gradskoj upravi Grada Požarevca, radi u Odeljenju za poslove organa grada i informacione tehnologije na skupštinskim poslovima i poslovima Gradskog veća. Učestvovala u sprovođenju izbora 2020....