‘Скупштина града’

Заменик председника Скупштине града

Наташа Крстић Рођена је 28. маја 1969. у Пожаревцу. По занимању је дипломирани економиста. Од 1993. до 2007. године живела је и радила у Италији, а тренутно је запослена у ПД "ТЕ КО Костолац". У претходном сазиву Скупштине Града Пожаревца...

Секретар Скупштине града

Анђелка Оташевић Анђелка Оташевић, дипломирани правник из Пожаревца. Рођена 9. априла 1977. године, удата, мајка двоје деце. Запослена у Градској управи Града Пожаревца, ради у Одељењу за послове органа града и информационе технологије на скупштинским пословима и пословима Градског већа. Учествовала...

Committee on petitions and proposalsКомисијa за представке и предлоге

Именовани су: 12. У Комисију за представке и предлоге - за председника Дамњановић Велимир из Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр. 10, а за заменика председника Сокнић Драган из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 14; - за чланове: 1. Станковић Јања из Пожаревца, ул. Молијерова...

Regulatory commissionКомисија за прописе

Именовани су: 11. У Комисију за прописе - за председника Кукољ Душанка из Пожаревца ул. Ратарска бр. Л2/9, а за заменика председника Милосављевић Миодраг из Пожаревца, ул. Топличина бр. 2 ; - за чланове: 1. Орландић Арсеније из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12; 2. Манев...

Housing commissionКомисија за стамбена питања

Именовани су: 10. У Комисију за стамбена питања - за председника Динчић др Јовица из Пожаревца, ул. 27. априла бр. 39, а за заменика председника Миленковић Славиша, Техничка школа „Никола Тесла“ из Костолца; - за чланове: 1. Марковић Драгиша из Драговца; 2. Станковић Жељко из...

Council of municipal affairs, urban planning and environmentСавет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

Именовани су: 5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине - за председника Живановић Дејан из Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24, а за заменика председника Ђорђевић Милорадовић Јасмина из Костолца, ул. 8. марта бр. 40; - за чланове: 1. Степановић Драган...